Enflasyon Nedir?

Enflasyon, malların fiyatında ve yaşam maliyetinde bir artışı temsil eder. Ürünlerin fiyatındaki artış ve paranın değer kaybetmesi sonucu tüketiciler ve şirketler için yaşam maliyetlerindeki artışı temsil eder.

Bugün bazı ürünlerin eskisinden daha pahalı olduğunu fark ettiğimizde, bu durum fiyatların şiştiği anlamına gelir. Normal olarak, bu süreç genellikle tüketiciler için zararlı değildir, çünkü asgari ücretlerdeki yeniden düzenlemeler temel olarak enflasyon oranlarını izleyerek oluşturulur.Enflasyon ancak seviyesi çok yüksek seviyelere ulaştığında ve büyük bir hızla arttığında topluma zarar verir. Çünkü ücret düzeltmelerinin uygulanması daha uzun zaman alır ve bu da tüketicinin satın alma gücünü dönem boyunca azaltır.

Bir kişinin geliri enflasyondan daha yüksek bir oranda artarsa, satın alma kapasitelerinde gerçek bir artış olduğu anlamına gelir. Örneğin; belirli bir ürün, on yıl önce 10 tl’dir ve bugün 30 tl’ye yülselmiştir. Bunun sonucu olarak, bu dönemde işçinin geliri iki katına çıkmıştır, bu da bu ürünün geçmişte olduğundan daha fazla satın alınabileceği anlamına gelir.

Enflasyona Sebep Olan Faktörler Nelerdir?

Artan enflasyonla ilişkili olabilecek üç ana etken vardır:

A. Arz ve Talep Arasında Bir Uyumsuzluk Olduğunda

Kapitalizmin temel yasalarından biri arz ve talep kanalıdır. Talep belirli bir ürünün arzından çok daha büyük olduğunda fiyatı artar; çok daha düşük olduğunda fiyatı düşer. Böylece, nüfusun daha yüksek bir geliri olduğunda fiyatların arttığı görülür ve enflasyonu artıran talepte de ani bir artış meydana gelir.

Benzer şekilde, üretim, iklim koşullarına bağlı bir faaliyet olduğu için tarımda yaygın olan bir tür sorunla karşıldığında arz düşerken talep eşit kalır ya da daha yükselir. Bu durumlar fiyatların tekrar artmasına sebep olur.

B. Özel Kârlardaki Artış

Bir şirket; bir ürünün veya ticaret sektörünün tekeli veya geniş bir kontrolünü eline geçirdiğinde, o sektördeki fiyat değişimini kontrol etmeye başlar. Bu nedenle, kapitalist sistemin temel hedefi bireysel kâr olduğundan, bu kurumun girişimcileri, düşüşü zorlayacak bir rekabet olmadığı göz önüne alındığında, fiyatları mümkün olduğunca artırmaya çalışacaktır.

Bu durum toplumda yaygınsa, yani çoğu ürün birkaç girişimci tarafından kontrol ediliyorsa, maliyetteki artış nedeniyle genelleştirilmiş bir enflasyon süreci kurulur.

C. Üretim Maliyetlerindeki Hızlı Artış

Şirketler, ani bir ücret artışı, aşırı borç ve yoğun vergi artışı ile mallarını üretme maliyetinde hızlı bir artıştan muzdarip olduğunda, bu maliyeti tüketiciye aktarma eğilimindedirler. Böylece fiyatlar tekrar yükselir ve enflasyon artar.

Bir diğer ilişkili faktör, hammadde harcamalarındaki artıştır. Ürünün fiyatı herhangi bir nedenden dolayı artarsa (kıtlık, tedarikçi kontrolü, yüksek dolar veya politik nedenler), ürünlerin maliyeti de artar ve enflasyonu yukarı doğru iter. Örneğin bugünün en önemli hammaddelerinden biri petroldür. Petroldeki

fiyat artışı gerçek ekonomik krizlere neden olabilir. 1970’lerde gelişen Petrol Krizi tam olarak böyle bir olaydı.

Bu nedenle, açıklanan enflasyon oranlarının ve hükümetin bu sorunla mücadele tedbirlerinin farkında olmak her zaman önemlidir. Bunu yapmanın yollarından biri, Merkez Bankası tarafından kredi oranının düşürülmesi ve tüketicinin satın alma gücünün azalması, faiz oranlarının arttırılmasıyla mümkün olmaktadır. Bu da fiyatları düşürür ve yaşam maliyetini kontrol altında tutar.